Mermaids journey starts at the finissage!/ Podróż syrenek zaczyna się na finisażu!

#mermaidzine#mermaidporn #mermaidlove #syrenki#syrenozin #femart #love #happy#wdzikiejkochamsięwiśle
#flowprzepływ
#flow2018trip #gdanskagaleriamiejska

 

Full Mermaids Zine in PDF: syrenozin

MERMAIDS. WELCOME AT THE FINISSAGE

As part of the finissage of the exhibition “Flow: In the Wild Vistula River I’m in love”, the rainbow Island Blanket emerges from the river’s depth. With many gadgets, it will anchor for a moment in the aquarium of the Gdańsk City Gallery. During the Mermaid’s performance everything can happen, but if nothing will happen there will still be a good  reason for shared, sensual joy.  Perhaps on that day, these deceptive creatures will sing a few spanked songs, or at least wave their flirtatious tails with golden scales to the sounds of playback. Lust can be triggered in many ways: by queering carols, fanning the fin casually, wailing sweetly, and even dying in an art institution near a well-groomed Sołdek, who have seen a lot in his marine life …

The organizers do not reserve the right to plug the ears of vistors with stoppers, when the lusts awakened by the Mermaids will reach a degree threatening the homeostasis of Gdańsk residents, visiting mariners and other survivors.

 

Gdańsk City Gallery, Final Probe – Performative Revue, Friday, 06/07/2018, 7 p.m. – 9 p.m.

SYRENKI. WELCOME TO NA FINISAŻU

W ramach finisażu wystawy Flow: W dzikiej kocham się Wiśle, z rzecznej toni wynurzy się syrenia wyspa Tęczowy Kocyk. Z mnóstwem gadżetów zakotwiczy na chwilę w akwarium Gdańskiej Galerii Miejskiej. Podczas gościnnych występów Syrenek może zdarzyć się wszystko, ale jak nic się nie zdarzy i tak będzie to powód do wspólnej, zmysłowej radości. Być może onego dnia te zwodnicze stworzenia zaśpiewają kilka strutych piosenek, albo chociaż pomachają zalotnie ogonkami o złocistych łuskach do dźwięków z playbacku. Rozbudzać pożądanie można przecież na wiele sposobów: dogłębnie kłirując kolędy, wachlując płetwą od niechcenia, zawodząc słodko dla igraszki, a nawet zdychając w instytucji sztuki w pobliżu wysłużonego Sołdka, który niejedno w swoim morskim życiu już widział…

Organizatorzy nie zastrzegają sobie prawa do zatkania uszu korkami, gdy rozbudzone przez Syrenki pożądanie osiągnie stopień zagrażający homeostazie Gdańszczan oraz przyjezdnych marynarzy i innych rozbitków.

Gdańska Galeria Miejska, Sonda Ostateczna- rewia performatywna, piątek, 06.07.2018, 19.00-21.00

IMG_0547 

syrenozin

Published by

Zofia nierodzinska / Niezofia

I am Zofia nierodzinska for the most of my day, however, sometimes I take a proud figuration of the Femo energeticus - Sofi da East, the Master in Eastern Energy, graduate from the Virtual Feminist University, proprietor of the Advanced Certificate in Self-Photosynthesis, experienced producer and the figuration of Zoe. Since February 2018 due to the romantic relation with a sweet water creature I am in a process of becoming a mermaid. As a female being I am a deputy director of the Arsenal Municipal Gallery in Poznan / Poland As Zofia nierodzinska I studied at: 10.2013 - 02. 2016 Postgraduate Degree Course (MA), Art in Context, University of Arts, Berlin, Thesis: "Materialität der Arbeit. Eine Assemblage. Ein Ziegel. Ein Stück Kuchen" Supervisor: doc. Wolfgang Knapp 09.2012 - 05.2017 PhD, University of Arts, Poznan Thesis: "Where is the Academy? Critical Institution and Science Fiction, towards the Virtual Feminist University" Supervisor: prof. Marek Wasilewski

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s