Mermaids and Diana Lelonek at the climate camp in Swietno – Poland / 20-22.07.2018/ Syrenki i Diana Lelonek na Obozie dla Klimatu w Świętnie/ 20-22.07.2018

(scroll down for English version)

W piątek 20.07 wieczorem Syrenki oraz Diana Lelonek proponują wspólne oglądanie filmu amerykańskich artywistek Beth Stephens i Annie Sprinkle „Goodbye Gauley Mountain: An Ecosexual Love Story“. Film opowiada historię romansu artystek z Appalachami w Wirginii Zachodniej, miejsca urodzenia jednej z autorek. Jest ekoseksualnym wyrazem sprzeciwu wobec wyniszczającej środowisko działalności górniczej w tym regionie. Składa się z rozmów z lokalną społecznością, działaczami(-kami) na rzecz ochrony środowiska, rodziną i przyjaciółmi, a zakończony jest rytuałem transgatunkowych zaślubin. Annie i Beth, czyli prekursorki ruchu ekoseksualnego postulują zmianę w postrzeganiu ziemi jako matki na ziemię jako kochankę, gdyż od matki oczekuje się opieki, a o względy kochanki trzeba zadbać, tak aby nie odeszła.

Film będzie przygotowywał do sobotnio-popołudniowego rytuału przemiany wyprostowanych istot dwunożnych w stworzenia słodkowodne. W ramach drugiego etapu rytuału – gatunkowej transformacji – planowane jest malowanie łusek w szałasie, upinanie topielczych fryzur, montowanie zwinnych ogonków z odpadów, stroszenie płetw na banerach i układanie haseł pro-jeziornych.

Uzbrojenie pyszczków wodnych stworzeń w rewolucyjny arsenał retoryczny pozwoli przejść do kolejnego etapu rytuału, czyli wygłoszenia manifestu znikających jezior.

Finalnym etapem będą zaślubiny z jeziorem, odbywające się poprzez wspólne odśpiewanie szanty jeziornej, zobowiązującej wodne stworzenia do aktywizmu w imię wysychających jezior w Wielkopolsce. 

_______________________________

MANIFEST STWORZEŃ WODNYCH ZE ZNIKAJĄCYCH JEZIOR

My syrenki, rusałki, brzeginki, topiki wodne, bagniki przybrzeżne, pływaki żółtobrzeżki, sielawki, leszcze, płotki, rzęski drobne, sinice zielenice – mieszkanki rzek i jezior nie zgadamy się na brutalne wysuszanie naszych domowych akwenów. Domagamy się poszanowania naszego prawa do radosnego pluskania, broczenia ogonków, dawania nurów i zasypiania na dnie jeziorka. 

Nie zgadzamy się, aby kopary-odkrywcy, pogłębiarki ssące, spycharki, zgniatarki, piły linowe, kombajny i taśmy transportowe uczyniły z naszego biotopu linię pustynnego frontu. 

Dziś to my jesteśmy w natarciu, a przynajmniej się staramy, bo walka nie leży w naszej wodnej kulturze. Oporu nauczyłyśmy się z konieczności, przez ludzi, których ekspansja nas dziesiątkuje. Niedługo i oni poczują na własnej, grubiańskiej skórze konsekwencje swoich nieodpowiedzialnych czynów. Wyschną jeziorka, stawy, rzeczki, kałuże, wyschnie krew w żyłach, rosa na łąkach i śluz w nosie. Żyzna wilgoć życia zamieni się w jałowy suchar.

Kiedy zabraknie wody wszyscy zdechniemy. 

Dlatego, mimo tego że zazwyczaj spędzamy czas na rzeczach przyjemniejszych, jak stosunki ogonkowe, lubrykowanie łusek itp., to dziś z powodu wysychania ślinianek i hiperwentylacji oskrzeli, postanowiłyśmy zaprotestować.

Nie zgadzamy się na ludzką ekspansję, autodestrukcję i jałową głupotę!

Apelujemy prosto z naszych wysychających ogonów do waszych trzewi, bo tylko one — nie rozum — mogą was jeszcze uratować! 

Czasu jest coraz mniej — do dzieła!

Zasypcie kopalnie odkrywkowe! 

Przejdźcie na energię odnawialną! 

Zredukujcie ślad węglowy!

Kupujcie mniej i nie obżerajcie się tak!

Plastik wsadźcie sobie w ogon!

Zatrzymajcie się i poczujcie jak przyjemnie jest zanurzyć się w wodzie, być częścią świata, 

mieć wodę w sobie.

______________________________

On Friday July 20th we will watch the film of American artivists #BethStephens and #AnnieSprinkle #GoodbyeGauleyMountain:AnEcosexualLoveStory. The film tells the story of the romance of the artists and the Appalachian Mountains in West Virginia, the birthplace of one of the authors. It is an eco-sexual protest against the devastating mining activity in this region. It consists of conversations with the local community, environmental activists, family and friends, it ends up with the ritual of transhuman wedding. Annie and Beth, the forerunners of the ecosexuality movement, postulate a change in the perception of the earth as a mother to the earth as a mistress, because the mother is expected to give care, and for the lover’s needs to be taken care of so that she does not run away.

The film will prepare us for the Saturday-afternoon ritual of transformation of two-legged human beings into sweet water creatures. Painting scales in a hut, dressing drowned hairstyles and haircuts, mounting agile tails from wastes, ruffling fins at the banners and arranging pro-lake political slogans will be the first part of this transformation. 

Arming the muzzles of the creatures with the revolutionary rhetorical arsenal will in turn allow everybody to pass the second stage of the ritual and deliver a manifesto of disappearing lakes.

The final stage will me the marriage of water creatures with the lake. It will take a form of common singing lake chanty, obliging us to be the activists in the name of the lakes of  Great Poland region.

 

 

plakat syrenii.jpg

https://www.facebook.com/obozdlaklimatu/?hc_ref=ARTG9S-ip90V3aZnLzMz6T5eTlN779aFodj8KA2Z6wlh2RLS485-uR6Ho9te_SlsYM0&fref=nf

#climatcamp #film #dokument #ObozDlaKlimatu #ecology #ecosexual #ekoseksualnosc#mermaid #mermaidparade #feminist #femart #dianalelonek#ZmianaSystemuNieKlimatu #goodbyegauleymountain

 

 

 

Published by

Zofia nierodzinska / Niezofia

I am Zofia nierodzinska for the most of my day, however, sometimes I take a proud figuration of the Femo energeticus - Sofi da East, the Master in Eastern Energy, graduate from the Virtual Feminist University, proprietor of the Advanced Certificate in Self-Photosynthesis, experienced producer and the figuration of Zoe. Since February 2018 due to the romantic relation with a sweet water creature I am in a process of becoming a mermaid. As a female being I am a deputy director of the Arsenal Municipal Gallery in Poznan / Poland As Zofia nierodzinska I studied at: 10.2013 - 02. 2016 Postgraduate Degree Course (MA), Art in Context, University of Arts, Berlin, Thesis: "Materialität der Arbeit. Eine Assemblage. Ein Ziegel. Ein Stück Kuchen" Supervisor: doc. Wolfgang Knapp 09.2012 - 05.2017 PhD, University of Arts, Poznan Thesis: "Where is the Academy? Critical Institution and Science Fiction, towards the Virtual Feminist University" Supervisor: prof. Marek Wasilewski

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s