Syrenki i Coven Berlin na Nocowaniu 2// Mermaids and Coven Berlin on Sleepover 2

Scroll down for English versjon

TUTORIAL Z SYRENIEGO SURVIVALU

Gorące lato tego roku dało popalić. Gatunek ludzki został pozbawiony złudzeń, że jest na wymarciu. Wysychały nie tylko jeziora i rzeki, ale także usta, uszy, skóra oraz najgłębsze strumienie nieświadomości, gdzie pogrzebana została ostatnia nadzieja na przetrwanie. Upał przyprawiał homo stupidus o taki ból głowy, że wyparowały z niej resztki oświeceniowego rozumu, co stało się zaczątkiem procesów ewolucyjnych na rzecz adaptacji do nowych warunków bytu na Ziemi. Z wymierającego gatunku ludzkiego wyewoluowały Syrenki, na nowo organizując zrujnowany świat wokół.

Jak wygodnie urządzić koniec świata bez piątej klepki? Gdzie schronić się w czasie pożogi? Jak przetrwać z komfortem kolejne gorące lato? Jak budować bez użycia maszyn, a za to z pomocą wielofunkcyjnego ogonka? Syrenki nie mają wątpliwości, że architekturą przyszłości są ekologiczne ziemianki i chaty z gliny, a wyposażeniem pozostałości po ludzkiej cywilizacji. Śpiewając pieśń emancypacji, uderzając płetwą o wyschniętą glebę, zapraszają na kurs wspólnego urządzania świata po katastrofie, w trakcie którego wspólnie z kolektywem COVEN BERLIN zatroszczymy się o odpowiedzialne fundamenty post-cywilizacyjnego świata bez pochłaniających energię szklanych biurowców, prefabrykatów i sztucznej fasadowości ogrodzonych osiedli.

Wydarzenie będzie miało miejsce w ramach Nocowania 2, w nocy z dnia 22 na 23 września, w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. https://www.facebook.com/events/229817301030401/

IMG_20180829_203712_9.jpg

MERMAID’S SURVIVAL TUTORIAL

The hot summer this year made things hot for us. The human species has been deprived of illusions that soon it will have become extinct. Not only lakes and rivers dried up, but also lips, ears, skin and the deepest streams of the human unconscious, where the last hope for the survival was buried. The heat made homo stupidus such a headache that all the remnants of Enlightenment reason evaporated, which became the nucleus of evolutionary processes for adaptation to the new conditions of existence on Earth. Mermaids evolved from a dying human species, rearranging the ruined world around.

How to decorate the end of the world when you are defective beyond repair? Where to get shelter during the conflagration? How to survive with comfort another hot summer? How to build without the use of machines, but only with a multi-functional tail? Mermaids have no doubt that the architecture of the future are ecological dugouts and clay huts furnished of the remnants of human civilization. Singing the emancipatory song and striking the dried soil with the fin, they invite you to furnish the world after the catastrophe. Together with collective COVEN BERLIN Mermaids will take care of the responsible foundations of post-civilization world without glass skyscrapers consuming energy, prefabricated elements and artificial facades of guarded modern settlements.

The event will be a part of Sleepover 2, 22/23 September https://www.facebook.com/events/229817301030401/ (Arsenał Municipal Gallery in Poznań)

 

IMG_20180829_203559_0.jpg

 

IMG_1321

Published by

ewelinkasyrenka

I became a mermaid just like that. After the defence of my PhD thesis in art history at Adam Tryton University in Poland, I realized I don't need to fit the academic frames. Moreover, for the first time with trully emancipatory agency I said "uhmmm" and realized that standards and conventions of knowledge constantly need to be extended, not only due to the obligatory heteronormative, but also to the harmful, anthropocentric paradigm. I met Zofia nierodzińska, an artist and activist, when she asked me to write a text about Annie Sprinke and Beth Stephen's exhibition she curated and felt in love with her during the protest dedicated to the defence of women rights in Poland. With a golden glamour diadem on her head, she remainded a mermaid to me. Since then we become more and more mermaids, enjoying glittering tails, fins and scales in many contexts. I became involved in arranging mermaid's universum a better place for living.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s